Concept Design: Kaan Beyhan, Uluç Çagri Kabatas
Copywriter: Uluç Çagri Kabatas, Evren Dograr
Art Director: Kaan Beyhan
Cheative Director: Ilkay Gürpinar
Brand Team: Kaan Özçoban, Güler Balta
Production Team: Kaan Mestut, Ceyda Kayaçetin
Photography: Tolga Türk
Agency: TBWA Istanbul
Back to Top